Politica de mediu

Conducerea S.C. “ROMTEHNOCHIM” considera protectia mediului inconjurator o prioritate si, in consecinta, cauta prin toate mijloacele minimizarea impactului activitatilor firmei asupra mediului.

In acest sens, angajamentul nostru este sa:

  1. Prevenim poluarea prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile si adoptarea si implementarea tehnologiilor si echipamentelor cu impact redus asupra mediului;
  2. Asiguram conformarea cu legislatia de mediu aplicabila considerand ca aceasta este un minim standard de actiune in raport cu protectia mediului;
  3. Identificam toate aspectele semnificative de mediu si sa actionam pentru a minimiza impactul acestora;
  4. Stabilim obiective care vor conduce la reducerea poluarii si imbunatatirea performantelor privind protectia mediului si sa monitorizam realizarea acestor obiective;
  5. Asiguram constientizarea si implicarea angajatilor S.C. “ROMTEHNOCHIM” SRL pentru realizarea politicii si obiectivelor privind protectia mediului;
  6. Dezvoltam si sa implementam programe de minimizare a consumurilor de resurse;
  7. Dezvoltam si sa implementam programe de colectare, reutilizare si reciclare ale deseurilor;
  8. Asiguram transparenta si informarea publica asupra politicii si actiunilor S.C. “ROMTEHNOCHIM” in domeniul protectiei mediului.

Ne afirmam inca o data angajamentul pentru prevenirea poluarii si protejarea mediului care trebuie ocrotit si utilizat conform obiectivului prioritar al omenirii de dezvoltare durabila.